http://nampadlab.igetweb.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 บทความ

 เบอร์โทรศัพท์

 รวมรูปภาพ

 ติดต่อเรา

สถิติ

เปิดเว็บ18/03/2009
อัพเดท14/04/2015
ผู้เข้าชม511,950
เปิดเพจ857,221

เอกสารประกอบคำบรรยายและโปรแกรมต่างๆในการประชุม Thailand LA Forum ครั้งที่ 2

โปรแกรมที่ใช้ใน LAB

WARD & ER Service

เอกสารประกอบคำบรรยายและโปรแกรมต่างๆในการประชุม Thailand LA Forum ครั้งที่ 1

Slide บรรยายการประชุม HA ครั้งที่ 14 วันที่ 14 มีนาคม 2556

การเก็บสิ่งส่งตรวจทุกชนิด

เอกสารประเมิน LA

เก็บสิ่งส่งตรวจทางโลหิตวิทยา

เก็บสิ่งส่งตรวจเคมีคลินิก

เก็บสิ่งส่งตรวจจุลชีววิทยา

เก็บสิ่งส่งตรวจภูมิคุ้มกัน

เก็บสิ่งส่งตรวจจุลทรรศนศาสตร์คลินิก

การเก็บ Body fluids

ตรวจ DNA พ่อแม่ลูก

เกณฑ์ปฏิเสธสิ่งส่งตรวจ

ค่าวิกฤติ (Crtical value)

ตัวชี้วัด (Key Performance Indicators)

ปฎิทิน

« July 2015»
SMTWTFS
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

บริการ

หน้าแรก
บทความ
เว็บบอร์ด
รวมรูปภาพ
ติดต่อเรา

หลักเกณฑ์การปฏิเสธการรับสิ่งส่งตรวจ

หลักเกณฑ์การปฏิเสธการรับสิ่งส่งตรวจ  

เพื่อให้ผลการตรวจวิเคราะห์ของห้องปฏิบัติการมีความถูกต้องได้มาตรฐาน  กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกจึงได้วางหลักเกณฑ์ในการปฏิเสธสิ่งส่งตรวจดังนี้  
1.  สิ่งส่งตรวจที่ใส่ในภาชนะที่ต้องใช้สารกันเลือดแข็ง แต่พบมีการแข็งตัวของเลือด(Clot) เช่น EDTA blood , NaF blood , citrated  blood , Heparinized blood ได้แก่  CBC , CD4 , ESR , G6PD , Reticulocyte , Inclusion body ,Heinz body , Hb.typing , Hb.A1c , Fructosamine , Hemoculture ,  PT , PTT , INR , FVIII, FVIII inhibitor , Lupus anticoagulant , Mixing test  , Fibrinogen )  

à การป้องกันไม่ให้มีการ clot เกิดขึ้นคือใส่สิ่งส่งตรวจตามปริมาตรที่ระบุให้ได้สัดส่วนกัน แล้วผสมให้เข้ากันโดยการพลิกคว่ำกลับไปกลับมา 5-10 ครั้ง เบา ๆ 

2.  ปริมาณเลือดไม่ตรงตามที่กำหนด เช่น Citrated blood (  PT , PTT , INR , FVIII, FVIII inhibitor , Lupus anticoagulant , Mixing test  , Fibrinogen ) ต้องใช้อัตราส่วนเลือดกับสารกันเลือดแข็งตามที่กำหนด เพราะมีผลต่อค่าการตรวจวิเคราะห์ 
3. สิ่งส่งตรวจที่มีการแตกของเม็ดเลือดแดง(Hemolysis) ทำให้ตรวจพบสารที่มีในเม็ดเลือดแดง มากกว่าปกติในซีรั่ม และสีของเม็ดเลือดแดงที่แตกรบกวนผลการตรวจวิเคราะห์  

à การป้องกันไม่ให้มีการแตกของเม็ดเลือดคือ  
    :         การเจาะเลือดควรใช้เข็มที่มีขนาดใหญ่  เช่น เบอร์ 20 , 21  

:         ก่อนเจาะเลือดควรให้ alcohol บริเวณที่เจาะแห้งก่อน

:         ขณะเจาะเลือดไม่ควรดึงลูกสูบให้เลือดเข้าสู่ Syringe แรงเกินไป 
 
:         ควรถอดหัวเข็มออก และไม่ฉีดเลือดใส่ภาชนะแรงเกินไป

:         ภาชนะที่ใช้ต้องแห้ง 
 
4. สิ่งส่งตรวจที่เจาะจากแขนด้านที่กำลังให้ IV fluid สิ่งส่งตรวจจะถูกเจือจาง ทำให้ได้ค่าต่ำ และถ้าตรวจสารชนิดเดียวกับที่มีอยู่ใน fluid ทำให้ได้ค่าสูงกว่าความจริง เช่น Electrolyte  

5. สิ่งส่งตรวจที่เก็บไว้นานเกินไปหลังจากทำการเก็บทำให้ผลการตรวจวิเคราะห์บางรายการคลาดเคลื่อนจากค่าจริง เช่น Blood gas , Glucose , Electrolyte , SGOT , LDH , Acid phosphatase , Calcium , PT , PTT , INR , FVIII , ESR , Reticulocyte , CD4 , LE cell , Cell count (CSF) การตรวจ  Blood  gas  เก็บไว้นานกว่า    15 นาที หรือนำส่งโดยไม่แช่ในภาชนะ  ที่มีน้ำแข็ง or  Ice  pack  

           :  Electrolyte, CSF  Cell  count  เก็บไว้นานกว่า   1  ชม.  

             :  การตรวจปัจจัยการแข็งตัวของเลือด  เก็บไว้นานกว่า  1 ชม. ( PT,PTT,INR, Mixing test, Fibrinogen, FV III  activity, Lupus   
6.         สิ่งส่งตรวจที่เก็บมาไม่ถูกต้อง เช่น  

         :  ภาชนะเก็บสิ่งส่งตรวจที่ไม่มีฝาปิดมิดชิด  (ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ)  

           :  การส่งตรวจ Urine  24 hrs. ที่ไม่ระบุปริมาตรในใบส่งตรวจ

         : Sputum  ที่มีน้ำลายปน  

         : Sputum  Culture  ที่สั่งทำ  Semi-quantitative แต่ใส่ขวด Transport   

           media  ( ต้องใส่ขวด Sterile  ห้ามใช้  Swab  )  

           :  การส่งตรวจ  Urine  Culture  ที่ไม่ได้ส่งทันที  และไม่ได้เก็บไว้ในตู้เย็น
          :  Stool exam , Occult blood ที่ใช้ Swab ป้ายแห้ง  

                    :  ชื่อและนามสกุลที่ติดบนสิ่งส่งตรวจไม่ตรงกับใบส่งตรวจ

view

 หน้าแรก

 บทความ

 เว็บบอร์ด

 รวมรูปภาพ

 ติดต่อเรา

view